ทำบัญชีมีประโยชน์ยังไง?

501 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำบัญชีมีประโยชน์ยังไง?

ทำบัญชีมีประโยชน์ยังไง?

ปกติการประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทังในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน

บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จำเป็นจะต้องทำบัญชีอยู่แล้วตาม พรบ. การบัญชี

พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นเรืองทีต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายให้ถูกต้อง แต่เชือว่าผู้ประกอบการ

บางรายอาจจะคิดไม่ถึงว่าการทำบัญชีนันมีประโยชน์คุ้มค่าอย่างยิง โดยเฉพาะกับองค์กร

ธุรกิจนัน ๆ เอง รวมถึงบุคคลอืนทีเกียวข้อง และสถาบันการเงินด้วย

 

ประโยชน์ของการทำบัญชี

  1. ช่วยให้เราทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน
  2. ช่วยให้เราวางแผนในเรืองของกำไรและควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทได้ครับ
  3. ช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามทีประมาณการไว้ นำไปวิเคราะห์เพือปรับปรุงรายจ่ายทีไม่จำเป็นออกได้
  4. ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทีมีกิจการมีอยู่อย่างคุ้มค่า
  5. ช่วยให้เราสามารรถตรวจสอบหลักฐานการเงินได้อีกด้วยครับ
  6. ทีสำคัญ...การจัดทำบัญชีอย่างมีระบบนันจะช่วยให้เราสามารถนำหลักฐานต่างๆไปแสวงหาแหล่งเงินทุนได้
  7. ช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึนกับบริษัทของเราด้วยครับเพราะเนืองจากเรามีหลักฐานบันทึกไว้ตลอดเวลานันเองครับ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้