ค่ากระเช้าถือเป็นรายจ่ายค่ารับรองหรือไม่

8370 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาระเนื้อหา

ค่า “กระเช้า” ถือเป็น “รายจ่ายค่ารับรอง” หรือไม่?

กรณี รายจ่ายค่ากระเช้าของขวัญหรือของชำร่วย ต้องแยกพิจารณา ดังนี้

1. บริษัทให้กระเช้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำโดยให้ทุกปี กรณีนี้ รายจ่ายค่ากระเช้าย่อม “ไม่ใช่ค่ารับรอง”

    แต่เป็นรายจ่ายในการส่งเสริมการขาย

2. แจกกระเช้าเนื่องในโอกาสปีใหม่ให้แก่ข้าราชการหรือผู้มีพระคุณทั่วไป

    กรณีนี้เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นส่วนตัวหรือให้โดยเสน่หาซึ่งถือเป็นรายจ่าย “ต้องห้าม”

3. กรณีให้กระเช้าแก่แขกผู้มาเยือน อาจพิจรณาเป็นรายจ่ายค่ารับรองทางภาษีอากรได้ ต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

    3.1. ต้องเป็นค่ารังรองหรือค่าบริการ “อันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลทีได้รับการรับรอง

           จะต้องไม่ใช่ลูกจ้าง” เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการรับรองนั้น

    3.2. ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการ ที่อาจอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าอาหาร

           ค่าที่พัก ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น การรับรองต้องไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อคราว

    3.3  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าบริการที่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้

    3.4  ต้องมีผู้มีอำนาจในองค์กร อาทิ กรรมการ , หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย

 

จำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายได้ ได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายแต่รวมกันต้อง...


1. ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใด

2. ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้ว ถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า                                  

3. ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้ จะต้องมีจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท

                       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้