ภาษีมูลค่าเพิ่ม : Value Added Tax

1786 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : Value Added Tax

ภาษีที่เก็บเพิ่มจากมูลค้าการซื้อขายหรือการให้บริการและสินค้านำเข้า

โดยกรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บภาษีนี้

ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 10%

แต่มีการออกกฎหมายพิเศษลดลงมาเหลือ 7%

และใช้วิธีต่ออายุแบบรายปี โดยที่กิจการที่มี

รายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัท

 

ภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการ จดทะเบียนอื่นเรียกเก็บ

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

 

การคำนวณภาษีที่ต้องชำระ

เมื่อกิจการทำการ “จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการจะต้อง”

1.ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้า

2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายและรายงานสินค้าคงเหลือ

3.ยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่กรมสรรพากร เพื่อชำระ (ขอคืน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย + ภาษีซื้อ

หากภาษีซื้อน้อยกว่าขายผู้ขายหรือเจ้าของกิจการจะต้องทำการ ชำระภาษี

หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายผู้ขายหรือเจ้าของกิจการจะต้องทำการ ขอคืนภาษี

กิจการจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อชำระ(ขอคืน)

ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

กิจการที่ได้รับการบกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้า

- การขายพืชผลทางการเกษตร

- การขายสัตว์มีหรือไม่มีชีวิตและวัตถุพลอดได้จากสัตว์

- การขายปุ๋ย

- การขายปลาป่น อาหารสัตว์

- การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์

- การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียนกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้บริการ

- การให้บริการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน (ไม่รวมถึงโรงเรียนกวดวิชา)

- การให้บริการทางศิลปะและวัฒนธรรมสาขานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์

- การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ

- การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

- การให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ

- การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

- การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน

- การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น

- การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ

- การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร

- การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ (ซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล)

- การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น

- การขายสินค้าหรือบริการของกระทรวง ทบวง กรม

- การขายสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาหรือสาธารณกุศลภายในประเทศ

- การขายสินค้าหรือให้บริการตามที่กำหนดโดนพระราชกฤษฏีกา

- การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การนำเข้าสินค้า

- สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า

- สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

- สินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

- สินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอารักของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้